Uitgangscollecte zondag 8 november – Binnenlands diaconaat, Project 1027, IZB –

Licht op Zuid is een gemeenschap in Rotterdam-Zuid voor mensen van alle leeftijden en van alle culturen. Een gemeenschap, ondersteunt door de wijkgemeente Maranathakerk, waar ze met elkaar meeleven, tot bloei komen en zich inzetten voor de wijk. Ze ontmoeten elkaar en leren wat het betekent om met God te leven. Aangezien de wijk waarin Licht op zuid haar plaats inneemt kampt met grote problemen proberen ze met o.a. praktische diaconale zorg tot zegen te zijn.

In de wijk wonen ongeveer 33.000 mensen. De oorspronkelijke bewoners waren vooral werkzaam in de havens. Deze havenarbeiders zijn grotendeels verdwenen en hun plaatsen zijn ingenomen door allochtonen i.v.m. de goedkope woningen. De wijk wordt daardoor gekenmerkt door een grote diversiteit aan mensen. In het gebied leven veel mensen van een minimum- of beneden minimuminkomen en het opleidingsniveau is laag. Het schoolverzuim is hoog en veel kinderen beginnen hun schoolcarrière met een taalachterstand.

Om kinderen uit de wijk te helpen wordt er door Licht op Zuid taalles en huiswerkbegeleiding aangeboden. Voor de moeders worden er naailessen verzorgt. Verder worden veel mensen ook individueel geholpen bij problemen rondom armoede en integratie.