Uitgangscollecte zondag 8 januari,  “Adoptieprogramma Deelgenoten GZB”  

De uitgangscollecte in de erediensten van zondag 9 januari is bestemd voor Adoptieprogramma Deelgenoten GZB. 

Het GZB startte het adoptieprogramma Deelgenoten om hiermee de betrokkenheid 

van gemeenten bij het zendingswerk te vergroten door het meer concreet te maken. Via het adoptieprogramma Deelgenoten hebben gemeenten, die zelf geen zendingswerker hebben uitgezonden, de mogelijkheid om concreet met het zendingswerk mee te leven. Door een deel van het werk (en de werkers die hierbij betrokken zijn) te adopteren, krijgt 

zending een gezicht. Wil het adoptieprogramma Deelgenoten in de gemeente gaan leven, dan speelt de zendingswerker daarbij een belangrijke rol. Het onderhouden van een relatie gaat niet vanzelf. Het kost energie, betrokkenheid en inzet van zowel zendingswerker als gemeente. Wij ondersteunen het zendingsechtpaar Thomas en Cobi Roest.