Uitgangscollecte zondag 13 december – Oekraïne kerk in actie –

In Oekraïne worden veel weeskinderen, kinderen met gezondheidsproblemen of in een moeilijke thuissituatie, opgevangen in staatsinternaten. De voorzieningen zijn er minimaal en personeel is onverschillig ten opzichte van de kinderen. Geen fijne omgeving voor kwetsbare kinderen om op te groeien.In het stadje Vynnyky besloot men het over een andere boeg te gooien. De School van onze Dromen biedt in een veilige omgeving kinderen betere kansen. Volwassenen gaan op een positieve manier met kinderen om, de kinderen doen er kennis op en leren sociale vaardigheden. Zo worden ze goed voorbereid op een toekomst in de maatschappij.

Daarnaast zet de school zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Personeelsleden worden toegerust in de zorg voor kwetsbare kinderen. Kinderen leren meer vertrouwen in zichzelf en anderen te krijgen en hun talenten te ontwikkelen. Alles is erop gericht om kwetsbare kinderen de zo nodige zorg, aandacht en liefde te geven.

Geef voor liefdevol onderwijs en veiligheid aan kwetsbare kinderen in Oekraïne! Van harte aanbevolen! Meer informatie: kerkinactie.nl/kinderenoekraïne