Uitgangscollecte, zondag 5 juni, Zending, Zuid-Afrika 

Bijbel brengt arme boeren in actie. 

Zondag 5 juni vieren we Pinksteren: het feest waarin God ons Zijn Geest gaf. Hoe mooi en belangrijk is het om begeesterd te raken. Gods Geest kan ons helpen bergen te verzetten. Gods Geest geeft ons hoop. Pinksteren is een feest van hoop.  

We collecteren via Kerk in Actie voor mensen in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die alle moed verloren waren. Ze leven al generaties lang in armoede en weten soms niet hoe ze dit ooit kunnen doorbreken. Een Zuid-Afrikaanse organisatie weet hun wanhoop om te zetten in hoop en actie. Ze brengen mensen bij elkaar en gaan eerst samen de Bijbel lezen. Verhalen die hen inspireren en laten zien dat God mensen kracht geeft in moeilijke omstandigheden. Daarna leren ze hen hun grond te verbeteren en te bewerken, waardoor hun voedselopbrengst verhoogt. Ze leren kleine handeltjes op te zetten. En als ze zien dat hun leven erop vooruit gaat en dat goed samenwerken loont, raken ze begeesterd.  

Bedankt voor jullie steun voor dit hoopvolle werk in Zuid-Afrika.