Uitgangscollecte zondag 5 december, Stichting Woord en Daad. 

Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen zij verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen ze hoop en kansen om armoede te overstijgen. Met hun programma’s Agrarische ontwikkeling, Beleidsbeïnvloeding, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en weerbaarheid en Werk en opleiding, werken ze al 47 jaar aan duurzame verandering. Dat doen ze niet alleen. Samen met hun trouwe achterban en ervaren partners bouwen ze door aan dit levens-veranderende werk. 

Het systeem veranderen: 

Maar ze willen niet alleen het ene leven, gezin, of dorp veranderen. Voor echte transformatie veranderen ze systemen die armoede in stand houden. Bijvoorbeeld het systeem van oneerlijke verdeling van water voor boeren in Ethiopië. Of het gewelddadige systeem van straatbendes in Guatemala waardoor jongeren geen veilige toekomst kunnen opbouwen. Trouw aan onze missie: 

Woord en Daad gelooft dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld. Dat alle mensen gelijkwaardig zijn én uniek. Daarom weten ze zich geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te weerspiegelen en door te geven. Zo wordt hun missie werkelijkheid, en streven ze naar zichtbare tekenen van het Koninkrijk dat komt. In het leven van die boer. In het leven van die jongere. Doet u mee? 

Lees hier meer over hun werkwijze, het bestuur en keurmerken:http://www.woordendaad.nl