Uitgangscollecte zondag 4 oktober – Israëlzondag: AleH –

ALEH is een organisatie in Israël die zorg draagt voor kinderen met een ernstige, meervoudige verstandelijke en/of lichamelijke handicap, ongeacht religie of etnische achtergrond. ALEH heeft vier centra in Israël, waar de meeste kinderen intern verblijven.

De mogelijkheden van kinderen met ernstig lichamelijke en geestelijke handicaps worden veelal onderschat. Aangezien zij niet in staat zijn hun gevoelens, wensen en voorkeuren te uiten wordt er vaak gedacht dat revalidatie voor hen niet relevant is. De ervaring van ALEH bewijst het tegendeel. Meer dan 700 kinderen, van baby’s tot adolescenten, krijgen bijzondere medische- en revalidatiezorg in de centra van ALEH.

ALEH is daarmee het grootste zorgnetwerk voor ernstig- en meervoudig gehandicapte kinderen in Israël.In Jeruzalem, Gedera, Bnei Brak en in het revalidatie-zorgdorp in de Negev, is een toegewijd multidisciplinair team van therapeuten, artsen, verpleegkundigen, verzorgers, educatieve medewerkers samen met een groep vrijwilligers continue in de weer om de kinderen te voorzien in al hun medische, fysieke en emotionele behoeften. Naast de ruim 700 inwonende kinderen, verzorgt ALEH meer dan 26.000 poliklinische behandelingen per jaar. Zonder ALEH zouden veel van deze kinderen gedwongen zijn om hun leven door te brengen in ziekenhuizen of gesloten inrichtingen, zonder mogelijkheden voor revalidatie, onderwijs, en de liefde en warmte van een thuis.

Dankzij ALEH, zijn deze kinderen in staat om op veel terreinen op dezelfde manier te leven als niet-gehandicapte kinderen: naar school gaan, deelname aan beroepsopleidingen en het genieten van activiteiten zoals zwemmen, naar het strand gaan, omgaan met dieren en andere uitjes. In haar streven naar het veranderen van de gevestigde houding en het bewerken van een meer zorgzame en geïntegreerde samenleving in Israël, heeft ALEH talrijke programma’s ontwikkeld waarbij gezinnen, scholieren, studenten, soldaten en vele honderden andere vrijwilligers worden ingezet, zowel uit Israël als uit het buitenland. ALEH heeft zelfs een programma waarin gevangenen worden ingezet als vrijwilligers in hun reclasseringstraject.

ALEH is van mening dat een sterke samenleving wordt beoordeeld op de manier waarop zij zorgt voor de meest kwetsbaren. Help ALEH in deze missie om de lat voor deze en toekomstige generaties te verhogen.