Uitgangscollecte zondag 31 oktober: Binnenlands diaconaat, Project 1027, IZB 

LICHT OP ZUID is een multiculturele nieuwe geloofsgemeenschap in Rotterdam-Zuid. Het is een warme, kleurrijke kerk met mensen van allerlei culturen. Een belangrijk onderdeel van het werk van Licht op Zuid is diaconale hulp. Destijds gestart als geloofsgemeenschap voor wijkbewoners en inmiddels uitgegroeid tot een groter wijkinitiatief met veel sociaal- maatschappelijke activiteiten. 

Het werk van Licht op Zuid richt zich in eerste instantie op de wijk Bloemhof. Een groot gedeelte van de inwoners is migrant en heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Velen hebben te kampen met allerlei financiële en maatschappelijke problemen als werkloosheid, armoede, illegaliteit, verslaving en relationele problematiek.  

Er zijn veel vluchtelingen die hun weg proberen te vinden in de Nederlandse samenleving en de maatschappelijk werker helpt hen daarbij en bespreekt ook geloofs- en zingevingsvragen met hen. 

Kijk voor meer informatie op http://www.project1027.nl/praktische-hulp-in-rotterdam-zuid/