Uitgangscollecte zondag 26 maart, Bangladesh 

5e zondag 40 dagentijd 2023. 

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Een van de redenen hiervoor is dat veel opleidingen in Bangladesh niet goed aansluiten bij wat er op de arbeidsmarkt nodig is. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden jongeren uit India aangetrokken om dat werk te doen. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren een leerwerktraject aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van witgoed, elektronica of motorfietsen, computerspecialist, kleermaker, goudsmit of meubelmaker. Ook kunnen jongeren een training in ondernemersvaardigheden volgen. Jongeren worden vervolgens begeleid naar werk of krijgen ondersteuning om een eigen bedrijf kunnen starten.