Uitgangscollecte zondag 23 oktober: Stichting De haven 

Stichting De Haven (‘De Haven’) verleent sinds 1996 hulp aan mensen die werken of werkten in de seksindustrie. Ze zijn gedreven om mensen die werken of gewerkt hebben in de prostitutiesector te ondersteunen en voor ze op te komen wanneer hen onrecht wordt aangedaan. Ze begeleiden in de zoektocht naar een andere bestemming en willen respectvol present zijn als er geen andere bestemming in zicht is. 

De stichting heeft een inloopkantoor waar cliënten worden ontvangen voor ontspanning en sociaal contact en waar gelegenheid is tot het bieden van maatschappelijke hulpverlening en begeleiding bij uitstappen uit prostitutie. 

www.dehaven.nl 

Uitgangscollecte zondag 23 oktober: Stichting De haven