Uitgangscollecte zondag 23 augustus, Exodus

Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Naast de hulp van vrijwilligers buiten de gevangenis, biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de bajes en zo te werken aan een goed contact. Middels een convenant met het justitiepastoraat faciliteert Exodus ruim 60 inzorg-groepen. Inzorg-vrijwilligers leggen individueel bezoek af aan gedetineerden en participeren bij de kerkdiensten en gespreksgroepen van de penitentiaire inrichtingen.

Meer dan 1850 vrijwilligers zijn actief in het vrijwilligersnetwerk. Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. Ze gaan daarbij uit van vier sleutels wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus. Door de samenwerking tussen de Exodushuizen en het vrijwilligerswerk is bovendien een solide keten ontstaan waarin pastoraat en begeleiding geboden wordt vanaf het begin van detentie tot ver in het weer vrije leven daarna.