Uitgangscollecte zondag 23 april, Stichting Gave 

Door te weinig opvangplekken voor asielzoekers is COA hard op zoek naar nieuwe locaties. Op veel plaatsen worden vaak tijdelijke asielopvang gerealiseerd. Gave biedt ondersteuning aan lokale kerken om in deze (soms beperkte) periode de vluchtelingen welkom te heten en Gods liefde met hen te delen. Kennis van andere culturen, van goede methodes of geloofscommunicatie zijn logischerwijs vaak niet aanwezig. Het is niet altijd duidelijk wat effectieve manieren zijn om tot zegen voor een vluchteling te zijn. Gave heeft hier veel ervaring mee en zet die graag in om lokale kerken te ondersteunen. Ze ontwikkelden een Startpakket met Kennis-brochures over cultuur, geloofsverschillen, trauma en meer. Maar ook met praktische tips en suggesties voor activiteiten.  

Gave organiseert bovendien frequent interactieve webinars om christenen verder te helpen in het contact en biedt begeleiding op afstand, via o.a. e-learnings en hun servicedesk in Harderwijk. Alles om de lokale kerk te helpen in het contact met de vluchteling. 

Dit is een project van Project 1027. 

http://www.project1027.nl/project/ondersteuning-kerken-asiellocaties-gave/