Uitgangscollecte zondag 22 januari, Irankerk, Amersfoort 

Sinds 2020 hebben we contact met de Irankerk in Amersfoort en ondersteunen we hun financieel. De GFNI (Gereformeerde Farsi-Nederlandse Integratiediensten) richt zich op Farsi-sprekende christenen en zoekers, primair van Iraanse afkomst, in Nederland. De GFNI organiseert al tien jaar lang, tweemaal per maand, samenkomsten in Amersfoort waar het evangelie in het Farsi en Nederlands wordt gebracht. Het primaire doel van de GFNI is om Farsi-sprekende christenen te helpen om goed te integreren met Nederlandse christenen in een thuisgemeente in hun woonplaats. De GFNI vervult als zodanig de rol van een ‘sluis-gemeente. Verder biedt de GFNI de mogelijkheid aan Farsi-sprekende christenen om elkaar regelmatig te ontmoeten en om het geloof samen te beleven op een manier die goed aansluit bij hun eigen cultuur. Ook voor “zoekenden” biedt dit een goede gelegenheid om laagdrempelig kennis te maken met het woord van God. 

Eind december bereikte ons het bericht dat GFNI stopt per 1-5-2023. Daar zijn de volgende redenen voor: 

  1. Per die datum stopt de classissteun, zowel de steun als verantwoordelijke instantie als de financiële steun; 
  2. Daryoush Akhavan, de voorganger en grote initiator hoopt dan de AOW leeftijd te bereiken; 
  3. Voortzetting van de werkzaamheden ligt niet voor de hand gezien de sterk teruggelopen belangstelling vanuit de Farsi-sprekende gemeenschap, waarvoor de coronaperiode, het steeds grotere aanbod van alternatieve Farsi diensten in ons land en de afname van nieuwe asielzoekers uit Iran en Afghanistan de mogelijke oorzaken zijn. 

Er wordt een dankdienst gehouden in april 2023. De datum volgt.