Uitgangscollecte zondag 2 oktober Israëlzondag: ADI 

ADI is een organisatie die de zorg draagt voor kinderen met een ernstige- meervoudige handicap, zowel cognitief als fysiek (lichamelijk). De twee vestigingen van ADI zijn opgericht in 2001 (Jeruzalem) en 2005 (Negev-Nahalat Eran) onder auspiciën van ALEH. Hun innovatieve aanpak en niet-aflatende inzet hebben sindsdien het landschap van revalidatiezorg in Israël veranderd. ADI is eind 2020 opgericht om de twee organisaties de ruimte te geven om flexibeler te zijn en zich te specialiseren in hun respectievelijke vakgebieden. 

De mogelijkheden van kinderen met ernstige fysieke en cognitieve handicaps worden vaak onderschat. Omdat zij niet in staat zijn hun gevoelens, wensen en voorkeuren te uiten, wordt er vaak gedacht dat rehabilitatie en persoonlijke ontwikkeling niet relevant voor ze is. De ervaring van ADI bewijst het tegendeel. Vandaag de dag, krijgen meer dan 400 bewoners en studenten, van baby’s tot adolescenten, uitmuntende zorg in de afdelingen van ADI, 24 uur per dag, 7 dagen per week. ADI draagt de zorg voor kinderen, ongeacht hun religie of hun etnische achtergrond. ln Jeruzalem en in het rehabilitatieve zorgdorp in de Negev, is een toegewijd multidisciplinair team van therapeuten, artsen, verpleegsters, verzorgsters, educatieve- en administratieve medewerkers en een groep vrijwilligers continue in de weer om de kinderen te voorzien in al hun fysieke, medische en emotionele behoeften. De waarde van het leven staat hoog aangeschreven bij ADI en het leven wordt gekoesterd. Geen middel wordt achterwege gelaten om de kinderen vooruitgang te gunnen, wat deze vooruitgang ook moge zijn. 

De gehandicaptenzorg van ADI is een voorbeeld voor de hele wereld. Gezonde mensen die één van de locaties bezoeken ervaren dat mensen met een ernstige meervoudige beperking ook een onderdeel zijn van de algemene maatschappij. Bij ADI streven we ernaar de brede maatschappij bewust te maken dat de zorg en het welzijn van deze bijzondere mensen, een collectieve verantwoordelijkheid is. In de woonvoorzieningen van ADI wordt een soort vergrote gezinssituatie gesimuleerd, waar de bewoners actief bezig zijn met elkaar en met de omgeving.