Uitgangscollecte zondag 18 juni, Open Doors Iran

Vervolgd,niet vergeten 

Hunkeren naar vrijheid 

Sinds de protesten tegen de moord op Mahsa Amini is het flink onrustig in Iran. Ook de circa 1 miljoen christenen in het land snakken naar het einde van de veertig jaar lange onderdrukking en valse propaganda. In Iran is het verlaten van de islam een doodzonde, het kan zelfs de doodsstraf betekenen. Velen geloven daarom in het geheim. Nr.8 op de ranglijst. 

Geheime gelovigen 

Vaak zijn ze de enige gelovigen  in hun familie- of vriendenkring. Als bekend wordt dat je gelooft in Jezus vraagt dat lef en radicale toewijding. Het kan je je huwelijk, gezin, kinderen en zelfs je leven kosten. 

In de Iraanse samenleving worden christenen als paria’s behandeld, raken erdoor hun baan kwijt of worden uitgesloten van onderwijs. 

Een klein muiltje 

In 2011 liet Open Doors kleine, kleurige muiltjes maken als symbool voor geheime gelovigen. Ze riepen christenen uit de ‘vrije’ kerk óp, ‘symbolisch’ eens in de schoenen van een geheime gelovige te stappen en zich bewust te zijn wat dat met zich mee zou brengen. Een heilzame oefening in meeleven met de vervolgden. 

Ondersteunende hulp 

Open Doors helpt hen die in het onvrije Midden-Oosten tot geloof zijn gekomen met een training om hen weerbaar te maken. Er worden vakopleidingen aangeboden en /of een microkrediet om in de eigen inkomsten te kunnen voorzien. Ook wordt, indien nodig ,voorzien in  pakketten met voedsel en kleding. 

Wereldwijde verontwaardiging 

Internationale aandacht helpt om de druk iets te verlichten. Angst voor wereldwijde verontwaardiging doet de regering soms afzien van ernstige straffen zoals steniging of ophanging. Zullen wij ons inzetten om het recht te zoeken voor hen die in geloof met ons verbonden zijn? (Jes.1:17)