Uitgangscollecte zondag 18 juli Leger des Heils

Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg en begeleiding. Met hun brede zorgaanbod kunnen ze bijna iedereen helpen. Daarnaast zoekt het Leger des Heils mee naar zingeving en antwoord op levensvragen. Waarom leef ik? Bestaat God? Vragen waar iedereen mee worstelt. Het Leger des Heils heeft op bijna 50 plaatsen in Nederland Kerken waar elke zondag een dienst wordt gehouden.