Uitgangscollecte, zondag 15 mei, Tijdelijke opvang AZC  

De gemeente Apeldoorn verwelkomt 160 vluchtelingen, uit verschillende landen over de hele wereld. Onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) worden ze vanaf 1 april tijdelijk onder gebracht in het Fletcher Hotel-restaurant Apeldoorn-Beekbergen 

De aanleiding hiervoor was het verzoek van het kabinet aan alle veiligheidsregio’s om per direct noodopvangplekken voor deze mensen vrij te maken. Dat is nodig omdat met name het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overbezet is. Ook in andere COA-opvangcentra is er geen plek meer. 

Met de opbrengst van de collecte willen we aandacht geven aan deze vluchtelingen.