Uitgangscollecte woensdag 9 maart, Biddag , Stichting Heifer 

Heifer Nederland is een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie. Ze maken deel uit van het Heifer International netwerk, dat al in 1944 is gestart met de bestrijding van honger en armoede door duurzame veehouderij te stimuleren. Eind jaren 30 gaf Heifer al jonge, drachtige koeien (vaarzen, of heifers in het Engels) aan mensen die te lijden hadden onder de Spaanse burgeroorlog. Het eerste kalf gaf men door aan iemand anders.  

Sinds 2014 stijgt het aantal mensen met honger weer. In 2017 waren wereldwijd 821 miljoen mensen ondervoed. Dat is 1 op de 9. In Sub-Sahara Afrika heeft bijna 1 op de 4 mensen onvoldoende te eten. Een grote meerderheid daarvan is boer of boerin.  

In Afrika staat de landbouwsector sterk onder druk. Boeren beschikken niet over de juiste technieken en middelen en hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Dit leidt tot uitgeputte bodems en slechte oogsten. Daarnaast is op het platteland de toegang tot markten vaak lastig. Terwijl door de snelgroeiende bevolking de vraag naar voedsel stijgt.  

Juist de kleinschalige boeren hebben de potentie om met eenvoudige middelen meer voedsel te produceren. Voor zichzelf en hun omgeving. In projecten van Heifer leren boeren hun weerbaarheid te versterken door samen te werken, te leren en te sparen. Ze passen klimaat-slimme technieken toe in de landbouw en het beheer van bodem, bos en water. En de sterke combinatie van veehouderij en landbouw verschaft hen een stabieler inkomen, waardoor zij droge periodes makkelijker overbruggen.