Uitgangscollecte 8 december – Stichting Woord en Daad –

Stichting Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. Het werk van Woord en Daad betreft meerdere aspecten:

Armoedebestrijding:

In Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika samen met onze partnerorganisaties armoede aanpakken. Woord en Daad heeft verschillende programma’s:

  • Onderwijs;
  • Vakonderwijs, –training en arbeidsbemiddeling;
  • landbouw- en bedrijfsontwikkeling;
  • gezondheidszorg;
  • water, sanitatie en hygiëne;
  • voedselzekerheid.

Preventieve noodhulp

Afhankelijk van de plaats en de impact werkt Woord en Daad regelmatig samen met het christelijk Noodhulpcluster. Dit cluster bestaat uit zes Nederlandse christelijke organisaties op het gebied van noodhulp en ontwikkeling (Dorcas, Metterdaad, Red een kind, Tear, ZOA, Woord en Daad).

Bewustwording:

In Nederland samen met onze achterban en met partners overzee nadenken over vragen rond armoede en rijkdom.
Woord en Daad werkt samen met haar partners aan een stevige maatschappelijke inbedding van het werk. Dat maakt dat het werk een brede uitstraling en uitgebreid effect krijgt.

Beleidsbeïnvloeding:

In Nederland en Europa en met onze partners overzee, samen met anderen, opkomen voor de belangen van de allerarmsten. Zo nodig vragen we aandacht voor de positie van de allerarmsten bij politiek, pers en bedrijfsleven.

www.woordendaad.nl