Uitgangscollecte 28 februari – De dorstigen laven –

 In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweek, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. Van harte aanbevolen. Meer informatie op kerkinactie.nl/40dagentijd en protestantsekerk.nl/pionieren 

Zie uitleg over de 40 dagentijd 2021, van de werkgroep ZWO