Uitgangscollecte 24 december – Leger des Heils –

Afgelopen augustus brandde Vita Nuova uit. De opbrengst van de collecte op kerstavond wordt gebruikt voor het opnieuw inrichten van Vita Nuova.