Uitgangscollecte 16 februari – Kameroen, samen werken aan een stabiele bijeenkomst –

Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Kameroen, welke wij met deze collecte ondersteunen. Deze kerk ondersteunt haar gemeenteleden met duurzame landbouw en theologisch onderwijs.
Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel mlims als christenen, leven onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk is deze boeren en boerinnen tot grote steun.

Het landbouwprogramma van de kerk richt zich niet alleen op voedselzekerheid, maar wil ook oorzaken van uitdroging van de grond aanpakken. Dankzij de kerk kan kennis over landbouw en het bewaren van de oogst boeren relatief makkelijk bereiken. Het programma bereikt mensen binnen en buiten de kerk en het heeft speciale aandacht voor de allerarmsten, vaak weduwen. Via dorpscomités kunnen de inwoners zelf aangeven welke steun zij nodig hebben. Het landbouwprogramma bestaat uit:

  • Training over en ondersteuning van veeteelt
  • Aandacht voor productie en gebruik van compost
  • Gezamenlijke inkoop van zaden en landbouwbenodigdheden
  • Opslagplekken voor de oogst, om droge periodes te overbruggen
  • Training van vrijwilligers uit de dorpen
  • Herbebossing
  • Speciale aandacht voor de rol en de rechten van vrouwen

Zo versterkt de Lutherse Broederkerk met het landbouwprogramma boeren en boerinnen in hun bestaan. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de lokale overheid, professionele landbouworganisaties en vrijwilligers.
Kijk voor meer informatie op: http://www.kerkinactie.nl/kameroen.