Uitgangscollecte 10 november – Binnenlands Diaconaat –

In de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel wil de Hervormde Ontmoetingskerk graag van betekenis zijn voor wijkbewoners. Als gevolg daarvan is in de afgelopen jaren een groot aantal diaconale initiatieven ontstaan.

In samenwerking met de Christelijke Gereformeerde kerk en de burgerlijke gemeente wordt gewerkt aan het verbinden en helpen van wijkbewoners. Vanuit het werk ontstaat op dit moment een nieuwe geloofsgemeenschap (pioniersplek) met grote aandacht voor het diaconale werk. Naast praktische hulp wil men in Capelle ook mensen graag de mogelijkheid geven om samen op zoek te gaan naar God en geloof in Hem.