Toerustingsavond contactpersonen

Komend voorjaar is er weer een toerustingsavond voor alle medewerkers in de pastorale wijkteams. Deze avond is er elk jaar voor ouderlingen en contactpersonen.

Bewust trekken we hem deze keer breder: álle werkers in de pastorale wijkteams, dus ook HVD-ers, diakenen en kerkrentmeesters zijn welkom. En ook andere geïnteresseerde gemeenteleden. Ds. Klaas van Meijeren, Focusmedewerker bij de IZB, zal ons deze avond laten ontdekken wat Focus in het pastorale werk kan betekenen.

De avond is DV 19 maart in het Hoogepad.

Noteer hem vast op de kalender. Meer informatie volgt te zijner tijd.