Ringbijeenkomst 24 april

Het onderwerp voor deze avond is: hoe kun je pastorale zorg verlenen bij een krimpend aantal ouderlingen en bezoekvrijwilligers. De organisatie is in handen van de kerkenraad van de Hervormde gemeente Beekbergen. Zij willen graag hun ideeën met u delen en met u hierover in gesprek gaan. Daarom wordt elke gemeente/kerkenraad van harte uitgenodigd voor de ringbijeenkomst van de ring Apeldoorn op woensdag 24 april.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in Het Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen. Vanaf 19.30 is de inloop en we beginnen om 20.00.

Iedereen is van harte welkom.

Het is fijn als vooraf bekend is wie in de gelegenheid zijn deze bijeenkomst bij te wonen. Stuur een mail naar scribabeekbergen@outlook.com en vermeld dat het gaat om de ring Apeldoorn.

Namens de kerkenraad van de Hervormde gemeente Beekbergen.,

Frans Hietbrink