Regionale Bijeenkomst Confessionele Vereniging 28 maart 2019

Op D.V. donderdag 28 maart 2019 organiseert de Regionale Commissie Gelderland-Overijssel-Flevoland van de Confessionele Vereniging in samenwerking met de Confessionele Kring Apeldoorn een regionale bijeenkomst.

Ds. (Arjan) Plaisier (voormalig scriba van de PKN) spreekt met ons over zijn visie op de toekomst van de kerk (de gemeente) van Jezus Christus en het christelijke geloof. Het thema van de middag is:
‘Er is hoop: de toekomst van geloof en kerk’

Wij nodigen u van harte voor deze middagbijeenkomst uit. Ook niet-leden van de Confessionele vereniging zijn van harte welkom.
De bijeenkomst vindt plaats op 28 maart 2019 in kerkelijk centrum Het Hooge Pad, Papenberg 5, 7361 BR Beekbergen.
De toegang is gratis. Aan de uitgang wordt een collecte gehouden.

Vanaf 12.00 uur bent u welkom. Om 12.30 uur start de middag met een lunch. Om 13.30 uur begint de lezing. Om 15.30 uur sluiten we de bijeenkomst af.

Als u van deze uitnodiging gebruik maakt, stellen wij het – in verband met de lunch en de plaatsruimte – op prijs als u zich opgeeft bij scriba@hervormdvaassen.nl en vermeldt of u wel of niet van de lunch gebruik maakt.

Inhoud van de lezing:

Iedereen die de kerk een warm hart toedraagt, houdt dat hart soms vast. De erosie van het kerkelijk leven gaat onverminderd door. Blijven onze kinderen geloven en blijven ze lid van de kerk? Het kerkelijk landschap zelf is hard aan het verschuiven. Op een of andere manier slagen de mainstream-kerken er niet in het tij te keren. Waar komt het op aan in deze tijden? In ieder geval op het besef dat de kerk geen menselijk bedrijf of instelling is. Deze tijd is een tijd voor loutering. Tijden van loutering brengen ons altijd terug bij de eenvoud en kracht van het evangelie zelf. Ze geven ons ook nieuw zicht op de kerk, bruid van Christus. Daarbij worden we ingeschakeld om na te denken hoe dat een kerk kan zijn waar mensen van nu zich mee kunnen identificeren. Dat is de uitdaging voor deze lezing.

Kortom: Spannende vragen bij de toekomst van kerk en geloof.