Open dag cursus Theologische Vorming

Op zaterdag 13 april is er in kerkelijk centrum Sion in Rijssen weer  de gelegenheid om kennis te maken met de cursus Theologische Vorming . Deze cursus wordt al sinds 2003 hier gegeven en heeft inmiddels honderden enthousiaste cursisten mogen begroeten, zie onderstaand artikel van een cursist. De ochtend begint om 9 uur en er wordt deze ochtend les gegeven in de vakken Dogmatiek, Pastoraat en Gemeenteopbouw.

U bent van harte welkom.

Mijn ervaring met de cursus TVG:

Na de enthousiaste verhalen van bekenden over de theologische vorming cursus ben ik, Adri Voerman, in 2017 begonnen aan de cursus. Geen ogenblik heb ik er spijt van gehad, wat heb ik veel geleerd de afgelopen 2 jaar.

Onze groep bestaat ui 9 deelnemers, jong en ouder. We komen uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen met hetzelfde doel: leren of beter leren wat er in de bijbel staat. Het is een verrijking voor je geloofsleven en ook kunnen we de cursus toepassen in ons dagelijks leven. Maar bovenal het eren en leren van de Heere God.

We beginnen met de vroege kerk, het oude testament, via kerkgeschiedenis  en het vak ethiek naar gemeenteopbouw. De lessen worden gegeven door predikanten en onderwijskrachten. We hebben het goed met elkaar. In april zijn er open lessen, u bent van harte welkom om hierbij aan te schuiven.

Mocht u interesse hebben om een keer deel te nemen, dan kunt u met mij meerijden naar Rijssen vanuit Enschede.

Adri Voerman
cursist 2e jaars

Mobiel nummer: 06-50618489