Online-dienst Dorpskerk 9 januari

Op zondag 9 januari, vinden de diensten als online-dienst plaats, te volgen via kerkdienstgemist.

Ochtenddienst:

In de morgendienst vindt (her)bevestiging van ambtsdragers plaats. We zijn dankbaar dat Frans Hietbrink als ouderling met bijzondere opdracht voor het scribaat zal worden herbevestigd. Daarnaast zullen nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. Zodra hun namen bekend zijn, zullen die in de gemeente worden afgekondigd met gelegenheid om eventuele bezwaren in te dienen en bovenal om voor hen te bidden om een gezegende tijd in het ambt. 

We nemen afscheid van Milo Laseur als ouderling met een bijzondere opdracht voor het voorzitterschap van de kerkenraad. We nemen ook afscheid van Ben Zeggelaar, die zich vele jaren als wijkouderling heeft ingezet voor het pastorale werk in de gemeente. En we nemen afscheid van Anne Haijes als ouderling-kerkrentmeester. Als voorzitter van het college van kerkrentmeesters heeft Anne in de afgelopen jaren veel voor de gemeente betekend. Ook op deze plaats bedanken we hen hartelijk voor hun vele, goede inzet in de afgelopen jaren in het ambt. Voor Milo is het een extra afscheid, omdat hij ook afscheid neemt van onze gemeente, aangezien hij anderhalf jaar geleden samen met Annemiek naar Voorthuizen is verhuisd en daar met de gemeente van Christus mee gaat leven.  

Verder zijn we dankbaar dat Dirk van der Grift een nieuwe periode als kerkrentmeester wil dienen en met zijn gaven het college van kerkrentmeesters blijft versterken. 

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse voor.   

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. J. Lammers in een zangdienst.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 9 januari december diaconie
– 9 januari in onze gemeente
– 9 januari uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het Adoptieprogramma Deelgenoten GZB.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.