Dienst Dorpskerk 30 januari

Wij willen wij u vriendelijk doch zeer dringend verzoeken u aan te melden (of te reserveren) voor de eredienst en dit serieus te nemen. Want alleen als u zich aanmeldt, kunnen wij met elkaar zorgdragen voor uw en onze gezondheid en veiligheid.

Ochtenddienst:

Als de coronaomstandigheden toelaten dat we weer als gemeente samen kunnen komen, zal in de morgendienst het Heilig Avondmaal bediend worden. Wat belangrijk om juist ook in deze vreemde tijden gevoed te blijven worden met het lichaam en bloed van Christus. Houd de berichtgeving goed in de gaten om te zien of en hoe we het avondmaal zullen vieren. 

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse voor.   

Avonddienst:

In de avonddienst zal de bediening worden voortgezet en verder zal hij in het teken staan van de dankzegging en de lofprijzing van de Heer voor Zijn grote genade. 

De avonddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 30 januari diaconie
– 30 januari werk in onze gemeente
– 30 januari avondmaalcollecte
– 30 januari uitgangscollecte

Avondmaalscollecte:

De avondmaalcollectie is bestemd voor de Lepra zending.

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.