Online-dienst Dorpskerk 23 januari

Op zondag 23 januari, vinden de diensten als online-dienst plaats, te volgen via kerkdienstgemist.

Ochtenddienst:

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse voor.   

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 23 januari diaconie
– 23 januari in onze gemeente
– 23 januari uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor een diaconaal doel, Irankerk.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.