Online-dienst Dorpskerk 16 januari

Op zondag 16 januari, vinden de diensten als online-dienst plaats, te volgen via kerkdienstgemist.

Ochtenddienst:

In de morgendienst gaat ds. A.J.C. Gijsbertsen uit Garderen voor.   

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. E.G.H. Laseur uit West Maas en Waal

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 16 januari december diaconie
– 16 januari in onze gemeente
– 16 januari uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor IZB.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.