Lectio Divina 

Dinsdag 12 oktober wordt van 15-16 uur in de kerk een Lectio Divina gehouden. We lezen een bijbelgedeelte met elkaar, laten het op ons inwerken, kunnen delen wat ons raakt, gaan daarover doordenken en luisteren in ons hart (mediteren) en brengen het in gebed bij God in Wiens aanwezigheid we stil mogen worden. Dit is de basis van de Lectio Divina, het lezen van de Bijbel en openstaan wat God voor ons persoonlijk bedoelt. Ds. Theunisse zal de Lectio leiden.  

Het maximum aantal personen dat kan deelnemen is 15. Je kunt je opgeven bij Ellen van Kooten via mail: ellenvankooten@gmail.com

Volgende data zijn: DV 9 nov, 14 dec, 11 jan, 8 febr, 8 mrt en als laatste keer waarschijnlijk op een avond in de Stille Week. 

Ellen van Kooten