Lectio Divina 

De Lectio Divina van 8 februari is niet doorgegaan.   

In deze roerige tijden kunnen we extra behoefte hebben aan stilte en rust en met name stil zijn voor onze Hemelse God en Vader. Dichtbij Hem zijn en troost mogen ervaren. De Lectio Divina (Goddelijke Lezing) is daar een mooi instrument voor. 

Dinsdag 8 maart van 15 tot 16 uur zal DV de volgende Lectio Divina weer zijn in de kerk. We hebben besloten dat u zich niet meer hoeft op te geven, maar dat u gewoon kunt komen om stil te zijn bij God. Zien we u dan? Misschien kent u nog wel iemand die dit ook heel fijn zal vinden, neem die dan gerust mee.  

Ellen van Kooten, ellenvankooten@gmail.com