Dienst Dorpskerk 20 januari

Morgendienst:

Zondag 20 januari vindt de 4e themadienst in het kader van ons jaarthema ‘een discipel dient’ plaats. Het thema van deze dienst is: God dienen met je geld. Toepasselijk: we bevinden ons in deze tijd precies rond de jaarlijkse vraag om uw vrijwillige bijdrage voor de gemeente. Natuurlijk is het thema breder dan alleen dat. We lezen hierbij gedeelten uit 2 Korintiërs 8 en 9. Prachtige hoofdstukken die Paulus schrijft met het oog op een grote collecte die hij destijds heeft gehouden in alle christelijke gemeenten voor de armlastige moedergemeente in Jeruzalem. Heel geschikt om onszelf en onze omgang met geld en bezittingen aan te spiegelen en door te laten inspireren.
Paulus weet deze thema’s zó diep te verbinden aan het heilswerk van de Here Jezus dat in deze hoofdstukken ook veel stof ligt om ons mee voor te bereiden op het Heilig Avondmaal. Dat zal DV zondag 27 januari bediend en gevierd worden.

Avonddienst:

De avonddienst is een Brondienst. We willen weer stilstaan bij een dienend persoon in de Bijbel en daar lessen voor ons leven uit trekken.

Uitgangscollecte:

IZB.

Overzicht overige diensten:

Het overzicht van de overige diensten kunt u vinden op Over de diensten.