Dienst Dorpskerk 18 november

Morgendienst:

Zondag 18 november vindt de bediening en viering van het Heilig Avondmaal plaats.
Wat een wonderlijk geheimenis dat we in het gebroken brood en in de vergoten wijn gemeenschap mogen hebben met onze Here Jezus Christus, die Zijn leven voor ons gegeven heeft aan het kruis en die leeft tot in eeuwigheid. Ds. Jan Lammers zal deze zondag de diensten leiden.

Avonddienst:

Zondagavond wordt de bediening van het Heilig Avondmaal voortgezet. Verder staat deze dienst in het teken van de dankzegging en lofprijzing..

Uitgangscollecte: Evangelisatie werk