Israëlzondag 2021:  

Hoe we ook over Israël denken en hoe ingewikkeld de situatie ook is in het land en met haar bewoners:  Wie Israël vergeet zaagt de tak door waar hij zelf op zit. Eigenlijk is het nog erger: dan kappen we de boom waar we zelf takken van zijn. Dan maken we ons los van onze ‘roots’ (CIS) 

Als Christenen zijn we geënt op Israël! (Rom 11)   Eeuwenlang hebben de Christenen gedacht en uitgedragen dat wij het volk Israël hadden vervangen. Nu, in onze tijd, met name na het ontstaan van de staat Israël in 1948 komt er in onze kerken steeds meer visie voor de profetieën die in de Bijbel staan. Voor de beloften die God specifiek aan Israël gegeven heeft om haar te roepen uit alle landen van de wereld. Om het land en het volk te herstellen. (Lees Ezechiël 37 eens)  Dat is wat we in onze dagen zien gebeuren. Is dat niet bijzonder? Zelfs tijdens de coronacrisis is de terugkeer van de Joden doorgegaan. In 2020 zijn er omstreeks 20.000 Joden vanuit 70 landen teruggekeerd naar hun thuisland. Het is voor Israël een hele opgave om al deze mensen een plek en een thuis te geven. Bij de inburgering wordt hen geleerd om zelfredzaam te worden in taal en functioneren. Vaak zetten zij kleine bedrijfjes op om te voorzien in hun onderhoud. “Christenen voor Israël” ondersteunt hen daarbij. Ook u kunt hen daarmee helpen door hun producten te kopen die het “Israël Producten Centrum” rechtstreeks importeert vanuit deze bedrijven. (zie ook http://www.israelwinkel.nl

Zaterdag 2 oktober stellen wij u in de gelegenheid om uw steentje bij te dragen. 

We staan met de producten in “Het Hooge Pad” van 10.00 – 17.00 uur

Koffie en thee met iets lekkers staan klaar!! 

Van harte welkom!! 

Ook is het mogelijk via tel. of email een bestelling te doen. Tel. 0313-655617 email: ipceerbeek@gmail.com 

Thea en Hans Jansen.