Het Leerhuis met als thema: Erediensten

De laatste bijeenkomst van dit seizoen is op dinsdag 24 maart in de Eben Haëzerkerk, Apeldoorn. Dan hoopt ds. Lavooij het thema te belichten aan de hand van de handreiking van prof. Marcel Barnard: ‘Tot Gods eer’.

Het boekje wordt als volgt samengevat:

Er verandert veel in de kerk: er wordt geëxperimenteerd, gepionierd en veel gediscussieerd. Door dit alles is er voor veel gemeentes verwarring als het gaat om de liturgie. Dit was voor de Protestantse Kerk reden om liturgie op haar agenda te zetten. De liturgiewetenschapper Marcel Barnard schreef op verzoek van de kerkleiding een gespreksboek, voor predikanten, kerkenraden en gemeenteleden. In dit boek beschrijft hij de protestantse liturgie, licht hij de achtergronden ervan toe en geeft hij een kleine protestantse theologie van de liturgie. Daarnaast laat hij zien uit welke verschillende tradities de protestantse liturgie wordt gevoed.

Verkrijgbaar in de boekhandel. Prijs: € 6,99.

Marcel Barnard is hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid Afrika en hoogleraar liturgiewetenschapaan de Vrije Universiteit.

Aanvangstijd van deze bijeenkomst: 19.45 uur. U hoeft zich niet aan te melden. Vooraf en in de pauze is er koffie/thee. Kosten: graag een bijdrage hiervoor, richtprijs € 2,-p.p.

Graag ontmoeten we elkaar weer in het Leerhuis, ook als u hiermee eens kennis wil maken en voor het eerst ‘aanschuift’. Hartelijk welkom!