Het Leerhuis: Israël in het licht van het eschaton

Op dinsdag 12 maart a.s. wordt de laatste bijeenkomst van het Leerhuis van dit seizoen gehouden. Als leidraad en voorbereiding dient hoofdstuk 12 uit ‘12 artikelen over Israël’, het vijfde boekje in de serie ‘Geloven op goede gronden’. Op deze avond zal ds. Den Admirant ingaan op het onderwerp van dit hoofdstuk: ‘Israël in het licht van het eschaton’.
Aan het slot van deze bijeenkomst willen we een korte evaluatie van dit leerhuisseizoen houden en een rondvraag voor een volgend seizoen.

Enkele gedachten uit hoofdstuk 12:
Eschaton betekent: de laatste dingen. Dat gaat vooral over de hoop op de volkomen vervulling van Gods beloften, die Israël en de kerk delen. Wij weten hier vaak geen raad mee en leven meestal niet vanuit het besef van de wederkomst. Bij de apocalyptische voorstellingen in het Nieuwe Testament en de tekenen der tijden kunnen wij ons wanhopig afvragen: “hoelang nog?”

Het komende koninkrijk van God komt met een definitief ingrijpen van God. Daarbij wijzen de profetieën op de verlossing en het herstel van Israël en het samenstromen van de volkeren in Sion. Dit is na de eerste verschijning van Jezus nog niet concreet zichtbaar. Op de vraag van de leerlingen bij zijn hemelvaart wanneer Hij het koningschap over Israël zal herstellen zegt Hij dat de tijd aan God is. Zij krijgen daarop de heilige Geest en de opdracht om te getuigen van Jezus over heel de aarde.

De landbelofte wordt in het Nieuwe Testament nergens expliciet besproken. Paulus stip die slechts aan door het accent te verschuiven naar de belofte voor heel de schepping. Hij toont aan dat in Gods koninkrijk blijvend plek is voor Israël, maar anders dan vaak gedacht. Hij waarschuwt de heidense christenen voor hoogmoed en getuigt van de hoop voor de joodse rest die wel in Christus gelooft. God gaat steeds opnieuw door met alle stammen van Israël, zoals God ook met de kerk door gaat.

De bijeenkomst van dinsdag 12 maart vindt plaats in de Eben-Haëzerkerk aan de Zonnedauw 8, Apeldoorn, aanvang 20.00 uur.

Vooraf en in de pauze is er koffie/thee. Ter bestrijding van de onkosten wordt aan het eind een collecte gehouden (richtprijs € 2,- p.p.).

Ook nu weer is iedereen van harte welkom, ook als u voor het eerst ‘aanschuift’.