Gebedstijd september

 Als gebedskring hopen we concreet onze plaats binnen de gemeente weer in te nemen. Vanaf 19.00u komen we samen in het Hoogepad op de volgende data: 

1,  15 en 29 september 

Iemand van de kring leidt de avond in met een kort bijbelgedeelte, daarna bidt elk van ons voor wat aandacht nodig heeft; situaties die zich afspelen in het wereldgebeuren, de kerk van Christus, of  in onze directe omgeving. In de bijbel lezen we dat we vrijmoedig om hulp mogen vragen en erop mogen vertrouwen dat er geluisterd wordt. 

Daarmee gaan we een nieuw seizoen tegemoet. Fijn als er in de gemeente met ons meegebeden wordt. Ook welkom in de kring. 

Namens de kring, Janny Hekman