Gebedstijd september 

Gebedstijd september 

Heer, raak ons aan met uw adem,  
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels,  
Zegen ons met uw licht. 

(Lied 695:5) 

Na een zomerstop hoopt de gebedskring weer vanaf 19.00 uur bij elkaar te komen in het Hoogepad op de volgende data: 

 7 en 21 september 

Zoals bekend bidden wij voor wat die aandacht nodig heeft in Christus’ wereldwijde en lokale kerk. Ook voor wat gebed nodig heeft in persoonlijke situaties. Dat mag worden doorgegeven aan de leden van onze kring. Zelf meebidden? Wees welkom! 

Namens de kring, Janny Hekman-Prins