Een discipel dient

We zijn in de gemeente aan de slag met het jaarthema Een discipel dient. Een van de deelthema’s is God dienen in het gezin. Een aansprekend onderwerp, te meer daar je bij de doop beloofd hebt je kind(eren) in het geloof op te voeden.
Een prachtige belofte, die het waard is om serieus te nemen. Gelukkig is God de eerste die Zich in de doop naar jullie kind uitstrekt.
In de gemeente zijn we ook aan elkáár gegeven. Als ouders mogen we samen optrekken. Om samen de vreugde, de zorgen en de uitdagingen van de (geloofs)opvoeding te delen en elkaar een handje verder te helpen.
Dit samen delen en samen dienen krijgt concreet handen en voeten. Dit voorjaar besteden we ruim aandacht aan de gezinnen binnen onze gemeente. We informeren je hierbij graag over de verschillende manieren waarop dat gebeurt.

1. Een themadienst op zondag 24 maart over God dienen in het gezin. Jozua stelt de Israëlieten voor de keus wie ze dienen zullen. Hij gaat in die keuze zelf voorop: Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Here dienen (Joz 24:15).

2. Een thema-avond op dinsdag 26 maart in samenwerking met de HGJB. Geloofsopvoeding is een grote verantwoordelijkheid voor ouders. Jeugdwerk binnen de gemeente is als het ware een verlengstuk van de geloofsopvoeding in de gezinnen. Hoe kunnen ouders en clubleiding elkaar versterken?

3. De start van de laatste twee geloofsopvoedingskringen, gericht op ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd: onderbouw (4 t/m 7 jaar) en bovenbouw (8 t/m 11 jaar). N.B. Een doopouderkring (kinderen van 0 t/m 3 jaar) én een kring voor ouders van pubers (12 t/m 15 jaar) zijn al van start gegaan. Vraag gerust eens naar ervaringen van deelnemers.

We hopen dat jullie enthousiast zijn over dit aanbod en dat het helpend is om jullie doopbelofte handen en voeten te geven. We ontmoeten jullie graag!
Met vriendelijke groet,
namens de Taakgroep Vorming en Toerusting,
Anne-Marie van der Grif