Dienst Dorpskerk 6 februari

Wij willen wij u vriendelijk doch zeer dringend verzoeken u aan te melden (of te reserveren) voor de eredienst en dit serieus te nemen. Want alleen als u zich aanmeldt, kunnen wij met elkaar zorgdragen voor uw en onze gezondheid en veiligheid.

Ochtenddienst:

In de morgendienst gaat ds. J.H. van Osch uit Vaassen voor.   

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. W.J. Dekker uit Amersfoort.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 6 februari diaconie
– 6 februari werk in onze gemeente
– 6 februari uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het Werelddiaconaat, Oeganda.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.