Dienst Dorpskerk 22 november

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden. Aan de morgendienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

Eeuwigheidszondag – gewoonlijk gedenken we in de morgendienst alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar overleden zijn, waarbij naaste familieleden in het bijzonder uitgenodigd worden. Dit kan vanwege de beperking van het aantal kerkgangers tot max. 30 personen niet plaatsvinden als andere jaren. Daarom denken we nog na over hoe we het gedenken dit jaar op een waardige, veilige en betrokken manier kunnen vormgeven. We houden u op de hoogte door middel van afkondigingen en de website. Naaste familieleden zullen bovendien een brief ontvangen zodra hierover meer helder is. De dienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.

De liturgie is digitaal beschikbaar:
eeuwigheidszondag – omslag
eeuwigheidszondag – liturgie
eeuwigheidszondag – namenlijst

Avonddienst:

De avonddienst is een Brondienst. Deze keer wil ik weer een geloofsvraag centraal stellen. Ik heb nog geen keuze gemaakt wélke vraag precies. Dat zal te zijner tijd via de afkondigingen bekend worden gemaakt. In het algemeen doe ik de uitnodiging: heb jij/u ook een vraag over God, Jezus of het geloof? Over geloof en je dagelijks leven? En zou je het fijn vinden als daar in een dienst eens dieper op ingegaan wordt? Mail mij dan: ds.awjtheunisse@hgbb.nl. De dienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.

Ook deze dienst kan met max. 15 gemeenteleden worden bijgewoond en nabesproken in het Hoogepad. Aanmelding kan bij Anne-Marie van der Grift (annemarie.v.d.grift@hgbb.nl) of bij Arja van der Pot (arja.v.d.pot@hgbb.nl).

Kindernevendienst:

In de morgendienst is er geen kindernevendienst in Het Hoogepad.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 22 november collecte diaconie
– 22 november collecte werk in onze gemeente
– 22 november uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor actie Sprinkhaan – verjaag de honger –.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.