DIENST DORPSKERK 9 SEPTEMBER

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden. Aan de morgendienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Avonddienst:

Woensdag 9 september zal ds. A.W.J. Theunisse voorgaan in een (korte) viering met avondmaalsbediening.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 9 september collecte diaconie
– 9 september collecte werk in onze gemeente
– 9 september uitgangscollecte
– 9 september avondmaalscollecte Kerk in Actie

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.