Dienst Dorpskerk 9 oktober

Ochtenddienst:  

In de ochtenddienst gaat ds. P. van Duijvenboden uit Apeldoorn voor.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. J. Lammers. De avonddienst is een zangdienst.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 9 oktober diaconie
– 9 oktober werk in onze gemeente
– 9 oktober uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.