Dienst Dorpskerk 9 mei

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de diensten via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

De ochtenddienst wordt geleid door prop. H.L. Rodenhuis uit Kampen.  

Avonddienst:

Ds. J. Lammers zal voorgaan in de avonddienst.  Deze dienst is een zangdienst.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 9 mei collecte diaconie
– 9 mei in onze gemeente
– 9 mei uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Noodhulp Syrische vluchtelingen

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.