Dienst Dorpskerk 9 maart

Avonddienst:

Om 19.30 uur is de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. Ds. Lammers zal de dienst leiden. 

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 9 maart diaconie
– 9 maart werk in onze gemeente
– 9 maart uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Stichting Heifer.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.