Dienst Dorpskerk 9 april

Ochtenddienst:  

Zondag 9 april is het eerste Paasdag. Voorganger in deze dienst is ds. J. Lammers.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. J.P. Ouwehand uit IIpendam. De avonddienst is een zangdienst.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 9 april diaconie
– 9 april werk in onze gemeente
– 9 april uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Moldavië, Paasproject 40 dagen tijd.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.