Dienst Dorpskerk 7 april

Avonddienst:

Vrijdag 7 april is het Goede Vrijdag. De avonddienst wordt geleid door ds. J. Lammers. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal worden bediend.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 9 april diaconie
– 9 april werk in onze gemeente
– 9 april avondmaalscollecte
– 9 april uitgangscollecte

De uitgangscollectie is bestemd voor

Avondmaalscollecte:

De avondmaalscollecte is bestemd voor International Justice Mission Nederland.

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor HGJB.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.