Dienst Dorpskerk 8 november

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden. Aan de morgendienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

In de morgendienst gaat ds. Lammers voor. Deze dienst staat in het teken van de voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 15 november.

Avonddienst:

De avonddienst is een zangdienst. Over de invulling wordt nog nagedacht. De dienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.

Kindernevendienst:

In de morgendienst is er kindernevendienst in Het Hoogepad.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 8 november collecte diaconie
– 8 november collecte werk in onze gemeente
– 8 november uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het Binnenlands diaconaat.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.