Dienst Dorpskerk 4 november

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden. Aan de morgendienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Avonddienst:

Woensdag 4 november is de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. Het is een vreemde tijd om dankdag te houden. Haast eerder een tijd om te klagen en te smeken. Toch ontvangen wij nog steeds veel zegeningen. Dank en gebed zullen in deze dienst hand in hand gaan. We lezen het gebed, het lied uit Habakuk 3.

Anders dan in de zondagse avonddiensten is er voor max. 30 kerkgangers gelegenheid deze dankdagdienst bij te wonen.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 4 november collecte diaconie
– 4 november collecte werk in onze gemeente
– 4 november uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.